Delo

Čas: po dogovoru (lahko začne takoj)

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko

Angleščina: osnovnošolsko

Nemščina: osnovnošolsko

 

Kraj: preko spleta, na domu učenca

Izobrazba

Srednješolska

Jeziki: Slovenščina