Elektronsko pošto
Delo

Čas: po dogovoru (lahko začne takoj)

Inštruiranje

Matematika: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno, za odrasle

Fizika: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno, za odrasle

Kemija: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno, za odrasle

Biologija: osnovnošolsko

 

Kraj: preko spleta, na domu inštruktorja

Izobrazba

Univerzitetna

Jeziki: Slovenščina