Delo

Čas: po dogovoru (lahko začne takoj)

Inštruiranje

Angleščina: osnovnošolsko

Matematika: osnovnošolsko

Kemija: osnovnošolsko

Zgodovina: osnovnošolsko

 

Kraj: preko spleta, na domu učenca

Izobrazba

Srednješolska

Tečaji: tečaji za prvo pomoč

Jeziki: Angleščina, Nemščina, Slovenščina