Delo

Čas: po dogovoru (lahko začne takoj)

Plača: 10-20 € za uro

Izkušnje: 15 l

Inštruiranje

Matematika: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno, za odrasle

 

Kraj: preko spleta, na domu inštruktorja, na domu učenca

Izobrazba

Univerzitetna

Inštitucija: Fakulteta za matematiko

Jeziki: Hrvaščina, Slovenščina