Delo

Čas: po dogovoru (lahko začne takoj)

Inštruiranje

 

Kraj: na domu učenca

Izobrazba

Srednješolska

Tečaji: tečaji za varuške, tečaji za prvo pomoč

Jeziki: Albanščina, Slovenščina