Delo

Čas: po dogovoru (lahko začne takoj)

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko

Matematika: osnovnošolsko

Fizika: osnovnošolsko

Kemija: osnovnošolsko

Biologija: osnovnošolsko

Geografija: osnovnošolsko

Zgodovina: osnovnošolsko

Glasba: nižje sekundarno

 

Kraj: preko spleta, na domu učenca

Izobrazba

Srednješolska

Jeziki: Slovenščina