Elektronsko pošto
Delo

Čas: po dogovoru

Plača: od 7 € za uro

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Angleščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Nemščina: osnovnošolsko

Matematika: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Fizika: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Kemija: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Izobrazba

Srednješolska