Elektronsko pošto
Delo

Čas: po dogovoru

Plača: od 15 € za uro

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Angleščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Francoščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno

Biologija: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

 

Kraj: preko spleta, na domu učenca

Izobrazba

Univerzitetna