Delo

Vrsta dela: na uro (lahko začne takoj)

Plača: 10-15 € za uro

Izkušnje: 15 l

Inštruiranje

Nemščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno, za odrasle

 

Vieta: na domu inštruktorja, na domu učenca

Izobrazba

Univerzitetna

Jeziki: Nemščina