Delo

Vrsta dela: na uro (lahko začne takoj)

Plača: 8-10 € za uro

Izkušnje: 1 l

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Angleščina: osnovnošolsko

Matematika: osnovnošolsko, nižje sekundarno

Biologija: osnovnošolsko

Geografija: osnovnošolsko

Zgodovina: osnovnošolsko

 

Kraj: preko spleta, na domu učenca

Izobrazba

Univerzitetna

Inštitucija: Pedagoška fakulteta

Jeziki: Angleščina, Hrvaščina, Slovenščina