Delo

Čas: po dogovoru

Starost: 22-99 l

Izkušnje: od 2 l

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko

Angleščina: osnovnošolsko

Matematika: osnovnošolsko

 

Kraj: na domu učenca

Izobrazba

Jeziki: Slovenščina